OFERTA - ALTANY

Altana Cypr I

Opis techniczny:
Altana sześciokątna ze stołem i 5 ławkami oraz podłogą. Wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, malowana jednokrotnie drewnochronem w kolorze wybranym przez klienta, kryta gontem bitumicznym. Wysokość całej altanki 2,70 m. Istnieje możliwość zamiany stołu sześciokątnego na okrągły. Donice są dodatkowo płatne. Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Cejlon II

Opis techniczny:
Altanka z stołem i pięcioma ławkami oraz podłogą jest wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego. Klient może wybrać kolor, który zostanie na niej pomalowany jednokrotnie drewnochronem. Altanka jest pokryta gontem bitumicznym. Całkowita wysokość altanki wynosi 2,70 metra, a wysokość słupów to 2 metry. Przygotowanie podłoża, czyli równanie terenu, jest odpowiedzialnością inwestora. Teren powinien być prosty, bez nachyleń, schodków ani innych nierówności, na przykład może to być trawnik. Jeśli teren nie został odpowiednio przygotowany i wymaga ingerencji ze strony pracowników, zostanie naliczona dodatkowa opłata w zależności od indywidualnej sytuacji.

Altana Malta III

Opis techniczny:
Altana zrobiona z drewna sosnowego lub świerkowego, będzie pomalowana jednokrotnie drewnochronem w kolorze wybranym przez klienta i pokryta gontem bitumicznym. Całkowita wysokość altanki wynosi 2 metry, a wysokość do kalenicy wynosi 2,7 metra. Altana będzie miała podłogę. Istnieje możliwość wyboru ramion podtrzymujących dach: proste zastrzały lub wersja przedstawiona na zdjęciu jako „pół-serduszka”. Przygotowanie terenu, takie jak wypoziomowanie i usunięcie nierówności, jest odpowiedzialnością klienta. Teren powinien być równy, bez nachyleń i innych nierówności, na przykład może to być trawnik. Jeśli teren będzie źle przygotowany i będzie wymagał ingerencji ze strony naszych pracowników, zostanie naliczona dodatkowa opłata w zależności od indywidualnych warunków.

Altana Ibiza IV

Opis techniczny:
Altanka z drewnianym stołem i pięcioma ławkami, które są zamocowane na stałe, posiada również podłogę. Jest wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego i pomalowana jednokrotnie drewnochronem, w kolorze wybranym przez klienta. Pokryta jest gontem bitumicznym. Całkowita wysokość altanki wynosi 2,70 metra, a wysokość słupów to 2 metry. Przygotowanie terenu jest odpowiedzialnością inwestora, a teren musi być równy, bez nachyleń, przeszkód lub innych nierówności – może to być na przykład trawnik. W przypadku nieodpowiedniego przygotowania lub wypoziomowania terenu, które wymaga ingerencji ze strony naszych pracowników, zostanie doliczona opłata indywidualnie.

Altana Kos V

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, malowana jednokrotnie drewnochronem w kolorze wybranym przez klienta, kryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych 2,4m. Ryflowane słupy, szeroka deska okapowa oraz półokrągłe podpory wspierające dach. Altana z podłogą. Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Madagaskar VI

Opis techniczny:
Altana może być zbudowana z drewna sosnowego lub świerkowego, pokryta jednokrotnie drewnochronem w wybranym przez klienta kolorze i kryta gontem bitumicznym. Słupy nośne mają wysokość 2,40 m, słupki do półokrągłych ozdób mają wysokość 1,85 m, a same ozdoby mają wysokość 55 cm. Altana nie posiada podłogi. Słupy mają rysunek w formie rowków, a dach jest wspierany przez szeroką deskę okapową i półokrągłe podpory. Istnieje możliwość dokupienia płotków i podłogi. Przygotowanie terenu, takie jak wypoziomowanie i usunięcie nierówności, jest odpowiedzialnością klienta. Jeśli teren wymaga ingerencji ze strony naszych pracowników, zostanie naliczona dodatkowa opłata.

Altana Kuba VII

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego zostanie pokryta jednokrotnie drewnochronem w wybranym przez klienta kolorze. Dach będzie kryty gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych wynosi 2,40 metra, a słup do półokrągłych ozdób będzie miał wysokość 1,85 metra. Półokrągłe ozdoby same w sobie będą miały wysokość 55 centymetrów. Słupy będą miały ryflowaną powierzchnię, a dach będzie wspierany przez szeroką deskę okapową oraz półokrągłe podpory. Przygotowanie terenu leży w gestii inwestora. Teren powinien być płaski, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności. Może to być na przykład trawnik. Jeśli teren nie zostanie odpowiednio przygotowany lub wypoziomowany i będzie wymagał ingerencji naszych pracowników, będzie naliczana indywidualna opłata.

Altana Jawa VIII

Opis techniczny:
Altana z drewna sosnowego lub świerkowego, która może zostać pomalowana przez klienta drewnochronem w wybranym kolorze, jest pokryta gontem bitumicznym. Podpory dachowe to ryflowane słupy, szeroka deska okapowa oraz półokrągłe wsporniki. Słupy nośne mają wysokość 2,2 m, a wysokość do kalenicy wynosi 2,9 m. Istnieje możliwość wykonania płotków i podłogi. Przygotowanie terenu, takie jak wypoziomowanie, jest odpowiedzialnością inwestora. Teren powinien być płaski, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności, na przykład trawnik. W przypadku potrzeby interwencji naszych pracowników w celu dostosowania terenu, który został źle przygotowany lub wypoziomowany, zostanie naliczona dodatkowa opłata, dostosowana indywidualnie.

Altana Bali IX

Opis techniczny:
Drewniana budowla z daszkiem o czterech spadach, pokrytym gontem, posiada pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 1,5×4,5 metra. Klient może wybrać kolor drewnochronu, który zostanie na nią naniesiony raz. Taras ma wymiary 3×4,5 metra. Przybudówka jest ażurowa, ma jednospadowy dach o wymiarach 1,5×2 metra. Podłoga nie znajduje się na tarasie i przybudówce, ale jest obecna w pomieszczeniu gospodarczym. Słupy nośne mają wymiary 9×9 centymetrów. Kąt nachylenia dachu wynosi 26 stopni. Podłoga jest złożona z legarów o wymiarach 5×5 centymetrów, ustawionych co 50 centymetrów. Drzwi mają wymiary 100 x 184 centymetrów i są wyposażone w szybkę. Jest jedno okno o wymiarach 59 x 72 centymetry. Drzwi i okno mogą być umieszczone zgodnie z preferencjami klienta. Istnieje także możliwość dodatkowej nadbudówki na dachu. Przygotowanie terenu jest zadaniem inwestora. Teren powinien być równy, bez nachyleń, uskoków i innych nierówności, na przykład trawnik. W przypadku konieczności interwencji naszych pracowników w celu wyrównania terenu, co wynika z jego niewłaściwego przygotowania, zostanie naliczona dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie.

Altana Jamajka XIV

Opis techniczny:
Altana, zrobiona z drewna sosnowego lub świerkowego, zostanie pomalowana jednokrotnie drewnochronem w wybranym przez klienta kolorze. Pokryta będzie gontem bitumicznym. Słupy nośne będą miały wysokość 2,2 metra i będą miały wymiary 13 na 13 centymetrów. Wysokość do kalenicy będzie wynosiła 2,7 metra. Altana będzie miała podłogę. Istnieje możliwość dodania donic. Przygotowanie terenu, czyli wygładzenie go, będzie odpowiedzialnością klienta. Teren powinien być równy, bez nachyleń, różnic poziomu lub innych nierówności, takich jak trawnik. Jeśli teren będzie źle przygotowany lub wymagać będzie ingerencji naszych pracowników, zostanie naliczona osobna opłata.

Altana Obi XV

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, malowana jednokrotnie drewnochronem w kolorze wybranym przez klienta i pokryta gontem bitumicznym, jest zamknięta. Mieści się w niej około 20-25 osób. Podłoga ma średnicę 4 metrów, a ścianki mają wysokość 2 metrów, natomiast wysokość do kalenicy wynosi 2,70 metra. Altana posiada podłogę oraz jest wyposażona w 5 oszklonych okien i oszklone drzwi. Dwie z tych okien są otwierane, co zapewnia przewiewność, jednocześnie chroniąc przed wiatrem i deszczem. Przygotowanie terenu, takie jak wypoziomowanie i usuwanie nierówności, leży w gestii inwestora. Teren powinien być równy i pozbawiony pochyłości oraz innych nierówności. Może to być na przykład trawnik. Jeśli teren wymaga ingerencji ze strony naszych pracowników, związanej z poprawkami lub wypoziomowaniem, zostanie naliczona dodatkowa opłata, którą ustalimy indywidualnie.

Altana Sarema XVI

Opis techniczny:
Możemy dostarczyć altanę wykonaną z drewna sosnowego lub świerkowego, która będzie jednokrotnie pomalowana drewnochronem w wybranym przez klienta kolorze. Altana będzie pokryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych wynosi 2,2 metra, o rozmiarze 13×13 centymetrów, a wysokość płotka to 90 centymetrów. Altana nie będzie miała podłogi. Istnieje możliwość zamówienia altany bez płotków. Przygotowanie terenu, czyli równanie podłoża, leży po stronie inwestora. Teren musi być równy, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności, np. może to być trawnik. Jeżeli teren będzie źle przygotowany lub wymagać będzie ingerencji naszych pracowników w jego wypoziomowanie, indywidualnie doliczymy opłatę.

Altana Tasmania XVII

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, została pomalowana jednokrotnie drewnochronem w wybranym przez klienta kolorze i pokryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych wynosi 2,2 metra, natomiast odległość od ziemi do kalenicy wynosi 2,7 metra. Słupy posiadają rzeźbione wzory, a szeroka deska okapowa oraz półokrągłe podpory wspierają dach altany. Altana nie posiada podłogi, jednak istnieje możliwość zamówienia podłogi dodatkowo. Przygotowanie terenu leży w gestii inwestora. Teren powinien być równy, bez pochyłości, uskoków ani innych nierówności. Może to być na przykład trawnik. Jeżeli teren zostanie źle przygotowany lub wymaga ingerencji ze strony naszych pracowników, będzie naliczana dodatkowa opłata, którą ustalimy indywidualnie.

Altana Teneryfa XVIII

Opis techniczny:
Altana zbudowana z drewna sosnowego lub świerkowego, będzie jednokrotnie pomalowana przez klienta drewnochronem w wybranym kolorze i pokryta gontem bitumicznym. Słupy nośne będą miały wysokość 2,2 metra, a od nich do kalenicy będzie wynosić 2,7 metra. Konstrukcja będzie miała ryflowane słupy, szeroką deskę okapową oraz półokrągłe podpory podtrzymujące dach. Podłoga jest wliczona w cenę. Przygotowanie terenu należy do inwestora, który powinien zapewnić równą powierzchnię bez nachyleń, schodków i innych nierówności – na przykład trawnik. W przypadku niewłaściwego przygotowania/ wypoziomowania terenu, które będzie wymagało interwencji naszych pracowników, zostanie naliczona dodatkowa opłata, dostosowana indywidualnie.

Altana Rodos I

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, jednokrotnie malowana drewnochronem w wybranym kolorze przez klienta, pokryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,7m. Istnieje możliwość domówienia podłogi. Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Rodos II

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, jednokrotnie malowana drewnochronem w wybranym kolorze przez klienta, pokryta gontem bitumicznym Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,7m Istnieje możliwość domówienia podłogi Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Rodos III

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, jednokrotnie malowana drewnochronem w wybranym kolorze przez klienta, pokryta gontem bitumicznym Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,7m Istnieje możliwość domówienia podłogi Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Rodos IV

Opis techniczny:
Altana z drewna sosnowego lub świerkowego, może być pomalowana jednokrotnie drewnochronem w kolorze wybranym przez klienta. Pokryta gontem bitumicznym. Słupy nośne mają wysokość 2,2 metra, a wysokość do kalenicy wynosi 2,7 metra. Istnieje opcja zamówienia podłogi. Przygotowanie podłoża jest odpowiedzialnością inwestora i teren musi być równy, bez nachyleń i różnic wysokościowych. Jeśli teren nie zostanie odpowiednio przygotowany i będzie wymagał interwencji ze strony naszych pracowników, zostanie naliczona dodatkowa opłata.

Altana Rodos V

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, jednokrotnie malowana drewnochronem w wybranym kolorze przez klienta, pokryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,7m. Istnieje możliwość domówienia podłogi. Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.

Altana Rodos VI

Opis techniczny:
Altana wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, jednokrotnie malowana drewnochronem w wybranym kolorze przez klienta, pokryta gontem bitumicznym. Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,7m. Istnieje możliwość domówienia podłogi. Przygotowanie podłoża leży po stronie inwestora, teren musi być prosty, bez pochyłości, uskoków i innych nierówności – może to być trawnik. W przypadku złego przygotowania / wypoziomowania terenu, wymagającego ingerencji naszych pracowników zostanie indywidualnie doliczona opłata.