INFORMACJE DLA KLIENTA

Kilka ważnych informacji:

Drewno to w pełni naturalny produkt. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów dzięki swojej wytrzymałości, możliwości obróbki oraz naturalnego i unikalnego charakteru. Należy jednak pamiętać, że naturalne właściwości drewna jak i warunki atmosferyczne, na których działanie jest poddane mogą powodować pewne ograniczenia przy jego zastosowaniu.

W zależności od zamówienia drewno pokrywane jest impregnatem lub na życzenie klienta lakierem. Pokrycie impregnatem naszych produktów wymaga dalszych zabiegów konserwacyjnych, które pozostają w gestii użytkownika.

Dobór materiału czy nowoczesne metody produkcyjne, nie wpłyną jednoznacznie na zmianę opisanych niżej naturalnych cech drewna i dlatego nie podlegają reklamacji.

Pamiętaj że:

DREWNO PRACUJE
Materiał naturalny jakim jest drewno, cechują zmiany objętościowe, w zależności od wilgotności jest to pęcznienie lub kurczenie. Ścisły montaż drewna (np. na pióro-wpust) należy wykonać z uwzględnieniem kurczenia się, co związane jest z tworzeniem się luk w połączeniach.
DREWNO PĘKA ORAZ POSIADA SĘKI I FAKTURĘ DREWNA

Zróżnicowana struktura drewna powoduje nieregularny proces przy jego wysychaniu. Następstwem tego działania są pęknięcia, lekkie krzywizny, skręcenia, rysy czy paczenia. Dokładne wyselekcjonowanie surowca drzewnego nie jest w stanie zapobiec przed tym procesem.
Naturalnymi atrybutami drewna są sęki i faktura, które w zależności od rodzaju i pochodzenia mogą się różnić. Ilość i wielkość sęków jest nieograniczona.

DREWNO ZMIENIA KOLOR

Pod wpływem promieni UV ze światła słonecznego, dochodzi do przebarwień na powierzchni drewna. Dla uzyskania odpowiedniego zabarwienia, należy stosować farby odpowiedniego rodzaju, natomiast nie jest możliwe zagwarantowanie równomiernego barwienia.

NA DREWNIE WYSTĘPUJĄ WYCIEKI ŻYWICZNE

W drewnie iglastym wycieki żywiczne są naturalnym procesem, któremu nie jesteśmy w stanie zapobiec. Na elementach drewnianych malowanych również może występować to zjawisko. Wycieki można doraźnie usuwać we własnym zakresie.

NA DREWNIE WYSTĘPUJĄ NIEBIESKIE PRZEBARWIENIA I PLEŚŃ

Przebarwienia surowego drewna  o niebieskiej barwie przebiegają najczęściej w formie pasów. Powodem tego procesu jest działanie nisko szkodliwych grzybów, które nie mają wpływu na właściwości konstrukcyjne. Po impregnacji proces ten ulega zatrzymaniu i nie wpływa na wytrzymałość materiału na którym się pojawił.

NA DREWNIE POWSTAJĄ WIDOCZNE NIERÓWNOŚCI

Podczas obróbki drewna w rejonie sęków, przy obróbce przeciwnej do kierunku włókien drewna, zaokrąglaniu głowicowym, cięciu poprzecznym możliwe jest wystąpienie szorstkich powierzchni i niewielkich wystrzępień.  Mimo wysokiej staranności podczas obróbki i stosowaniu najostrzejszych narzędzi nie zawsze można zapobiec tego rodzaju nierówności.